Esin Ayaz Banaz

ART Brand Atelier ile kurum kimliğimizin oluşturulması, marka konumlandırması ve sektörde ayrıştırılması konularında kapsamlı bir iş birliği yaptık. Ali Rıza Tunçer’in stratejik yaklaşımları ve yaratıcı çözümleri, markamızın itibarını ve görünürlüğünü artırmada etkili oldu. Markamız için oluşturduğumuz güçlü ve pozitif profil, bizi tam anlamıyla yansıtıyor.